Assessoria per a PIMES

Passió per l’empresa.

“Perquè la millor manera
de dir és fer…”

+ informació

Assessoria per a Autònoms

Passió per l’emprenedoria.

“Perquè la millor manera
de dir és fer…”

+ informació

Assessoria per a Emprendedors

Passió per l’emprenedoria.

“Perquè la millor manera
de dir és fer…”

+ informació

Fels Consulting, un servei a la seva mida

Una gestoria fiscal, comptable i laboral, per a la creació i desenvolupament de les empreses, negocis i activitats dels clients, sent l’assessoria de referència per a pimes, autònoms, particulars i emprenedors.

Assessoria Fiscal

Assessorament i planificació fiscal amb la qual minimitzar la càrrega tributària de la seva empresa dins de la legalitat vigent.

+ informació

Assessoria Comptable

Assessorament integral, gestió de la informació comptable i elaboració dels estats financers per al seu estudi i anàlisi.

+ informació

Assessoria laboral

Anàlisi global de la situació de l’empresa i resolució de gestions tant en l’àrea Jurídic-Laboral com en Seguretat Social.

+ informació

Assessoria mercantil

Constitució de societats, modificacions societàries i compliment de les obligacions formals davant el registre mercantil.

+ informació

Assessoria económico – financiera

Interpretación de la información y gestión de los recursos financieros para asegurar la sostenibilidad y el futuro del negocio.

+ informació

Assessoria jurídica

Gestió i resolució de totes les qüestions o incidències legals que puguin sorgir al llarg de la vida dels clients.

+ informació

Fent fàcil el difícil

La nostra missió és la de facilitar la vida
a tots els que requereixin serveis de gestoria.

gestion-patrimonio

Gestió de patrimoni

Assessorament, planificació, gestió i optimització de la fiscalitat de patrimonis, de manera independent i personalitzada.

+ informació

Serveis digitals

Assessoria adaptada a l’era tecnològica que ofereix serveis digitals per a facilitar la gestió dels clients.

+ informació

Punt PAE

Facilitem la gestió per a la nova creació de tot tipus d’empreses d’una forma ràpida i econòmica.

red PAE
+ informació

Serveis sense fronteres

Disponibles per treballar amb empreses
ubicades en qualsevol punt de el món