Assessorament i gestió mercantil

Assessorament integral en tot el referent a les qüestions mercantils.

Constitució de societats, modificacions societàries i compliment de les obligacions formals davant el registre mercantil.

D’inici a fi, junts tot el camí

Posar en marxa un negoci requereix tenir les idees clares i gestionar una sèrie de tràmits que, sense els coneixements necessaris resulta complex.

Fels Consulting li ofereix un assessorament mercantil complet i, l’orientarà en totes les fases del trajecte, oferint-li sempre l’opció més idònia per a les seves necessitats. Una tasca que va molt més enllà de la simple consultoria en el moment de constitució del seu nou projecte sinó que a més, vetllarà pel correcte desenvolupament de el pla d’empresa, amb l’acompanyament necessari durant tot el procés i fins a aconseguir els objectius desitjats.

Els serveis engloben tots els tràmits i gestions que una societat pugui necessitar, des de la redacció de la documentació, l’assistència davant notari, fins a la inscripció en el Registre Mercantil, entre d’altres. Encarregant-se del manteniment legal i compliment de la normativa, a més de tota la gestió dels documents societaris mercantils necessaris.

Assessorament mercantil integral

La presa de decisions importants d’una empresa no es pot prendre a la lleugera, per això, en Fels Consulting trobarà l’assessorament en totes les qüestions que estiguin relacionades amb l’activitat mercantil del seu negoci.

Els nostres serveis destacats en matèria mercantil:

  • Constitució de societats mercantils
  • Modificacions estatutàries
  • Legalització llibres oficials davant el RM

  • Confecció d’actes de Junta i presentació llibre d’actes davant el RM
  • Confecció i presentació dels Comptes Anuals davant el RM

En Fels Consulting trobarà el partner idoni per a la gestió de la seva empresa