Assessorament i gestió laboral

Assessorament integral en matèria laboral

Anàlisi global de la situació de l’empresa i resolució de gestions tant en l’àrea Jurídic-Laboral com en Seguretat Social.

Gestió integral

L’assessorament i gestió laboral és una de les principals pilars en què es recolza una empresa.

El nostre equip s’encarrega de realitzar una anàlisi global de la situació de l’empresa i ofereix un assessorament integral en matèria laboral, des de la modalitat de contractació, així com anàlisi de costos, tot això d’acord a les seves necessitats en cada moment.

Al seu torn, ens encarreguem de realitzar totes les gestions de manera immediata i segura complint la legislació vigent en tot moment.

Els nostres serveis destacats en assessorament i gestió laboral:

 • Assessorament en matèria de contractació laboral
 • Càlcul de costos
 • Comunicació d’altes, baixes i variació de dades dels treballadors
 • Confecció de contractes
 • Confecció nòmines i assegurances socials
 • Càlcul de liquidacions
 • Comunicació parts de malaltia comuna, accident de treball …

 • Obtenció de C.C.C
 • Confecció i presentació M111-190
 • Certificats de renda
 • Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals
 • Actuacions davant la inspecció de treball
 • Gestió davant els diferents organismes públics.

Comptem amb una àmplia gamma de solucions amb les que donar resposta a totes les necessitats d’àmbit laboral:

 • Auditoria laboral: amb la qual determinar si l’empresa s’ajusta a la normativa vigent.
 • Prevenció de riscos laborals: assessorament i la seva correcta implantació en matèria de seguretat i salut en el sistema preventiu en l’empresa.
 • Recursos humans: protocols, organització millora de clima laboral, avaluació de personal …

 • Selecció de personal: localització i selecció de professionals per cobrir llocs de treball a les empreses.
 • Formació contínua: tramitació del crèdit bonificable per a una oferta formativa.

En Fels Consulting trobarà el partner idoni per a la gestió de la seva empresa