Assessorament, gestió i planificació fiscal

Assessorament i gestió en tot el que fa referencia a la fiscalitat del seu negoci.

Assessorament i planificació fiscal amb la qual minimitzar la càrrega tributària de la seva empresa dins de la legalitat vigent.

Planificació integral

Començant per un bon assessorament i continuant per una correcta planificació. L’assessorament, la gestió i la planificació fiscal és part fonamental, tant en la creació, com en el desenvolupament de qualsevol negoci.

Per això, comptem amb un equip d’experts que estudia, planifica i supervisa periòdicament la situació de la seva empresa, amb la finalitat d’optimitzar i anticipar la realitat fiscal tan necessària per a la presa de decisions. Professionals que facilitaran la reducció de la càrrega tributària del negoci, sempre en el marc de la normativa tributària. Realitzant una gestió eficaç en el compliment de les obligacions fiscals, sempre en defensa dels interessos dels nostres clients.

El nostre compromís, entre d’altres, és vetllar per l’adequat compliment de les obligacions fiscals en temps i forma, evitant així, sancions per part de l’Administració.

Serveis d’àrea fiscal

Els serveis d’una assessoria sorgeixen en el mateix moment en què neix una idea de negoci, amb la necessitat de tenir una orientació en el procés de constitució de l’empresa, prèvia planificació de la línia de negoci, aconsellant la forma jurídica més idònia des del punt de vista fiscal.

En empreses que ja estan constituïdes, indistintament es tracti de societats limitades, anònimes, unipersonals, etc. s’estudia l’estat actual de les mateixes per oferir les millores que suposin una disminució de la càrrega fiscal.

L’equip d’experts de Fels Consulting resoldrà els seus dubtes d’àmbit fiscal de manera ràpida i eficaç, ja sigui de forma recurrent o esporàdica.

Els nostres serveis destacats en assessorament, gestió i planificació fiscal:

  • Assessorament i planificació fiscal
  • Confecció de tot tipus de liquidacions tributàries en els terminis i forma establerts.
  • Confecció de models trimestrals i resums anuals.
  • Confecció d’impost de societats i comptes anuals.

  • Assistència i representació dels nostres clients davant l’AEAT davant de possibles Inspeccions fiscals.
  • Altes d’activitat.
  • Gestió davant els diferents organismes públics.

En Fels Consulting trobarà el partner idoni per a la gestió de la seva empresa