Assessoria jurídica

Assessorament jurídic i legal que necessita per a la seva empresa.

Gestió i resolució de tots els problemes o incidències legals que puguin sorgir al llarg de la vida dels clients.

Assessoria jurídica

Conflictes, demandes, liquidacions, tancaments, concursos de creditors … les situacions i els motius en els quals es requereixi l’assistència d’un equip de professionals de l’àmbit jurídic poden ser diversos i, la importància de poder oferir un servei especialitzat en les diferents àrees de l’empresa és imprescindible per a un resultat reeixit.

En Fels Consulting no només trobarà assessorament en matèria legal sinó que a més, estarà acompanyat en el camí de la resolució de tots els problemes legals que pugui tenir.

Serveis d’assessoria jurídica

Les prestacions d’assessorament i consultoria en l’àmbit legal se centren en les àrees relacionades únicament amb l’empresa, tant si es tracta de professionals autònom com a societats.

Els nostres serveis destacats en matèria jurídica:

 • Dret societari:
  • Referent a la constitució de societats mercantils, o d’interès econòmic i unions temporals d’empreses.
  • Fusions, escissions, transformacions, liquidacions i dissolucions …
 • Dret processal:
  • Procediments judicials: civils, mercantils, societaris, etc.
  • Arbitratge i mediació.
  • Procediments executius i hipotecaris.
   o Gestió de la morositat.
 • Accions de responsabilitat civil professional.
 • Elaboració de testaments.
 • Patents i marques.
 • Contractes de compra, venda i arrendaments.
 • Propietat intel·lectual i industrial.

 • Dret mercantil:
  • Constitució de societats.
  • Modificacions d’estatuts.
  • Transformació, fusió, dissolució i liquidació de societats.
  • Contractes mercantils.
  • Negociació extrajudicial.
  • Reclamació judicial d’impagats.
 • Dret laboral:
  • Conciliacions abans del servei de mediació.
  • Procediments judicials abans dels jutjats socials, acomiadaments, reclamacions, sancions …
  • Assessorament en relacions laborals i jurídiques laborals.
  • Reestructuracions empresarials.
  • Successió d’empresa.

En Fels Consulting trobarà el partner idoni per a la gestió de la seva empresa