Assessorament i gestió comptable

Assessorament i gestió en tot el referent a la comptabilitat del seu negoci.

Assessorament integral, gestió de la informació comptable i elaboració dels estats financers per al seu estudi i anàlisi.

Completa i professional gestió comptable

La comptabilitat és una de les àrees de major importància de tot un negoci, a causa de tota la informació que pot oferir de l’empresa en qualsevol moment. I és que la gestió comptable no es basa només a la introducció de les transaccions econòmiques d’una empresa a seients sinó que, també és important la interpretació dels resultats. Dades vitals per a la presa de decisions, de manera que una comptabilitat adaptada a la normativa és imprescindible per a la correcta gestió i evolució de qualsevol empresa.

El nostre equip de professionals ofereixen un assessorament total i permanent als nostres clients, així com de tractar la informació comptable i elaborar els estats financers pel seu estudi i anàlisi. Aquests estats financers detallen la situació de l’empresa, el patrimoni, els balanços i tota l’economia de l’empresa que, han de ser comprensibles i fàcils d’interpretar. Aquests informes ajuden a tenir una visió real de l’evolució del negoci, facilitant la presa de decisions i la reorientació de les estratègies a seguir en cas necessari.

En l’assessoria comptable s’inclou, l’obligat compliment del registre dels comptes anuals, amb tota la informació econòmica i financera i, els resultats de l’exercici d’una societat.

Serveis d’assessoria comptable

Serveis a demanda a totes aquelles empreses que, vulguin externalitzar la gestió comptable adaptada a les seves necessitats. Indistintament de si disposen o no, d’un departament propi de comptabilitat, de si requereixen delegar la gestió de consultoria, o tota l’administració de forma integral.

Els nostres serveis destacats en assessorament i gestió comptable:

  • Assessorament integral comptable i confecció de la comptabilitat
  • Assessorament i confecció de balanços, legalització de llibres oficials
  • Assessorament, confecció i presentació dels comptes anuals, documentació societària i comptabilitat analítica

  • Confecció d’estats financers i anàlisi de balanços.
  • Comptabilitat analítica i financera.
  • Legalització dels llibres comptables.
  • Gestió davant els diferents organismes públics.

En Fels Consulting trobarà el partner idoni per a la gestió de la seva empresa