Punt PAE

Som Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) i
Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE)

Facilitem la gestió per a la nova creació de tot tipus d’empreses d’una forma ràpida i econòmica.

En Fels Consulting apostem des dels inicis pels emprenedors, perquè sabem el que significa ser emprenedor, muntar i desenvolupar una empresa des de zero.

Sabem la importància que suposa per a un emprenedor arrencar el seu projecte o el seu negoci, de manera que l’ajudem a desenvolupar-lo des de l’inici. L’acompanyem des del naixement de la seva idea, durant tot el procés, fins a la seva constitució, per continuar a posteriori durant tota la vida de la seva empresa.
Vam ser dels primers punts privats d’ajuda a l’emprenedor des que es publica amb la RD Llei 13/2010, publica la creació d’empreses de manera telemàtica.

Constituïm la seva societat en 24 hores. Assessorament detallat i individualitzat segons les necessitats de cada client i cada empresa

Vam ser dels primers punts privats d’ajuda a l’emprenedor des que es crea la tramitació d’empreses de manera telemàtica.

PAE

Punt PAE:

Fels Consulting va ser una de les primeres empreses inscrites com a Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), des de fa més de 10 anys. Complint així el nostre desig d’agilitzar a el client tots els processos d’obertura d’activitats, reduint notablement els costos de constitució d’empreses, els terminis de temps, l’eliminació de desplaçaments i, facilitant la comunicació amb els organismes competents.

Realització de tràmits en funció de la forma jurídica que es realitzi:

 • Reserva Denominació Social (només SLNE).
 • Atorgament de l’escriptura de constitució.
 • Sol·licitud de l’NIF provisional i declaració censal d’inici d’activitat.
 • Liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Operacions Societàries.
 • Tràmits de Seguretat Social (alta de l’empresa i afiliació, si escau, i alta dels socis i dels treballadors de l’empresa, si n’hi ha).

 • Inscripció en el Registre Mercantil Provincial.
 • Sol·licitud de l’NIF definitiu.
 • Comunicació dels contractes de treball.
 • Sol·licitud de el nom o marca comercial.
 • Tramitació de Certificat Digital.
 • Gestió davant els diferents organismes públics.

Circe

CIRCE

Com tots els PAE, es requereix el suport de CIRCE per crear empreses, i en concret en un dels components que el formen: el sistema de tramitació telemàtica (STT), eina amb la qual es redueix la quantitat de tràmits necessaris per activar un negoci.

L’adhesió a el Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE) ens permet poder realitzar de forma telemàtica tots els tràmits per a la constitució i posada en marxa de les diferents tipologies de societats mercantils:

 • Empresari Individual (Autònom).
 • Societat de Responsabilitat Limitada (SRL o SL).
 • Societat Limitada de Formació Successiva (SLFS).

 • Societat Limitada Nova Empresa (SLNE).
 • Comunitat de Béns.
 • Societat Civil.

Amb l’emplenament el document únic electrònic (DUE) es pot obtenir un estalvi de costos i de temps, al realitzar alhora tots els tràmits necessaris per constituir l’empresa, permetent comunicar l’alta a tots els organismes implicats: Agència Tributària, Seguretat Social, Registre Mercantil, Notaria, etc.

En Fels Consulting trobarà el partner idoni per a la gestió de la seva empresa